Работно време: 08:00-17:00 тел/факс: (0751) 61213 моб. 0894 654 658
Адрес: 2900 гр.Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 4; (офис) Васил Левски 3А

НИЕ ПРОЕКТИРАМЕ ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ!

От идея до реализация

БОАЛ ООД е фирма с дългогодишен опит и утвърдено име в региона и областта. Дружеството разполага с високо квалифицирани кадри, като предлага бърза реакция и компетентна консултация. ,БОАЛ ООД изпълнява услуги, подчинени на действащата нормативна уредба и инвестиционните намерения на Възложителя.

 • Проектиране
 • Качествне техночески контрол по част "Конструкции"
 • Количестено стойностни сметки
 • Строителен надзор по време на строителството
 • Техничско ръководство по време на строителството
 • Инвеститорски контрол по време на строителството
 • Консултантски услуги в инвестиционния процес
 • Строителни експертизи
 • Пазарни оценки на недвижими имоти
 • Пазарни оценки на машини и съоръжения
 • Строителни материали