Работно време: 08:00-17:00 тел/факс: (0751) 61213 моб. 0894 654 658
Адрес: 2900 гр.Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 4; (офис) Васил Левски 3А
Кои сме ние?

Високо квалифицирани професионалисти с дългогодишен опит в бранша

БОАЛ ООД гр. Гоце Делчев е фирма с дългогодишен опит и утвърдено име в региона и областта. Дружеството разполага с високо квалифицирани кадри, като предлага бърза реакция и компетентна консултация. „БОАЛ“ ООД изпълнява услуги, подчинени на действащата нормативна уредба и инвестиционните намерения на Възложителя.

 1. Екипът ни проектира строежи от първа до шеста категория, като спазва строго изискванията на ЗУТ и действащата нормативна уредба.
 2. „БОАЛ” ООД инвестира и разполага с широк набор от специалисти:
  • Строителен инженер с пълна проектантска правоспособност, упражняващ „Технически контрол по част „Конструкции на сгради и съоръжения”- 1 бр.
  • Строителен инженер с пълна проектантска правоспособност по част „Конструкции на сгради и съоръжения” - 4 бр.
  • Строителен инженер с пълна проектантска правоспособностпо част „Транспортно строителство и транспортни съоръжения” - 1 бр.
  • Техник строителство и архитектура - 1 бр.
  • Експерт оценител на „Недвижими Имоти“ - 2 бр.
  • Експерт оценител на „Машини и съоръжения“ - 1 бр.
 3. Разчитаме на съвместна работа с утвърдени архитектурни бюра от района и областта, както и на водещи специалисти по части „Водно строителство”, „Електротехника, автоматика, съобщителна техника”, „Геодезия и приложна геодезия”, „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло – и газоснабдяване” и по част „Минно дело, геология и екология”.
 4. Работим със съвременни технологии като сме закупили специализиран лицензиран софтуер за точни инженерни изчисления и изготвяне на количествени сметки. Разполагаме с компютърна и печатна техника за професионално краткосрочно изпълнение на поставените задания.
 5. Експертите оценители са строителни инженери, който проектират, осъществяват строителен и авторски надзор, техническо ръководство, консултантска дейност, което осигурява компетентност и по – добра представа за строителните етапи и спецификата на отделните строителни обекти.

„БОАЛ” ООД гр. Гоце Делчев е стабилен, компетентен и необходим партньор, с капацитет и отговорност за изработване на цялостни инвестиционни проекти, надзор при реализация на строителството и изготвяне на пазарни оценки.
Предлагаме Ви Нашето партньорство като гарант за качество и сигурност.