Работно време: 08:00-17:00 тел/факс: (0751) 61213 моб. 0894 654 658
Адрес: 2900 гр.Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 4; (офис) Васил Левски 3А

Реализирани проекти

Някои от нашите по-интересни изпълнени проекти
Имаме и разработени проекти по европейски програми(EU)

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА „АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ"

  гр. Банско
  Възложител: Община Банско

 • ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ „ХАНЧЕТО”

  с. Абланица, община Хаджидимово
  Възложител: ЕТ „Шейнур Моллов – Нуртаб”

 • ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА ГЛАЗНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАГОВЕ I И II ЕТАП”

  гр.Банско
  Възложител: Община Банско

 • ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА”

  гр. Гоце Делчев
  Възложител: „ПИРИН ТЕКС” ЕООД

 • ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА 2 ПЖ В КЪЩА ЗА ГОСТИ, "БАРБЕКЮ”, „ЗИМНА ГРАДИНА”

  гр. Хаджидимово
  Възложител: „АБРЕСТ” ООД

 • ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ

  гр. Гоце Делчев
  Възложител: Община Гоце Делчев

 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА ВРЪЗКА: ПЪТ II – 19

  с.Обидим
  Възложител: Община Банско

 • ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СКЛАД 4 В ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАТРАЦИ

  м-ст "Топлика", Община Гоце Делчев
  Възложител: „КАРТОПС” ООД

 • ПИЛОН ЗА ЗНАМЕ

  гр. Гоце Делчев
  Възложител: ВМРО НИЕ

 • СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ КЪМ УЧИЛИЩЕ

  с. Долно Дряново, община Гърмен
  Възложител: ОУ „Христо Ботев”

 • ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И МАГАЗИНИ

  гр. Банско
  Възложител: Атанас Ангелинин

 • АВТОМИВКА

  с. Хвостяне, община Гърмен
  Неджет Бакалов

 • ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКА СГРАДА ЗА КАФЕ

  гр. Гоце Делчев
  Възложител: Васил Аврамов

 • ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В „КЪЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГОСТИ

  с. Делчево
  Възложител: „ТУРИНВЕСТ- 2010” ЕООД

 • ПРИСТРОЙКА И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА КЛАСНИ СТАИ

  с. Брезница, Община Гоце Делчев
  Възложител: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

 • ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

  Община Доспат
  Възложител: Община Доспат

 • ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – ПРИСТРОЙКА 1 ЕТАЖ

  гр. Гоце Делчев
  Възложител: Кирил Шабанов и Атанас Шабанов

 • МОДЕРНА УЧЕБНА СРЕДА – ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ ЗА ТУРИЗМА

  гр. Гоце Делчев
  Възложител: НПГ „Димитър Талев” гр. Гоце Делчев

 • ВЪНШНА СТЪЛБА КЪМ УЧИЛИЩЕН ДВОР

  с. Горно Дряново
  Възложител: ОУ „Паисий Хилендарски”

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА

  с. Садово, Община Хаджидимово
  Възложител: Мария Бусерска

 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ – „РЕЛИНА” ЕООД, ШИВАШКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БРИЛ” ООД

  гр. Сливница, Община Сливница
  Възложител: „РЕЛИНА” ЕООД

 • БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ

  с. Сатовча, Община Сатовча
  Възложител:„КИБИ ЕКСИМ” ООД

 • ЛОВЕН ДОМ № 2

  м-ст „Дикчан”, гр. Сатовча
  Възложител: ДДвС „ДИКЧАН”

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА

  с. Вълкосел, Община Сатовча
  Възложител: Г. Бустанджиев

 • КЪЩА ЗА ГОСТИ

  м-ст. „Градец”, с. Огняново, Община Гърмен
  Възложител: ЕТ „МИРАЖ – ВИЛИ КУРТОВА”

 • ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА

  с. Филипово, Община Банско с
  Възложител: З. Молла

 • КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ КЪМ УЧИЛИЩЕ

  с. Долно Дряново, Община Гърмен
  Възложител: ОУ „Христо Ботев”

 • ТЪРГОВСКА СГРАДА И ОФИСИ

  с. Гърмен
  Възложител: „КОСДЕ” ООД

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА

  с. Копривлен, Община Хаджидимово
  Възложител: С. Синанов

 • ПРЕУСТРОЙСТВО С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВШ КЕРАМИЧЕН ЦЕХ И ПРИСТРОЙКА НА ЕДИН ЕТАЖ ЗА ШИВАШКИ ЦЕХ

  с. Абланица, Община Хаджидимово
  Възложител: „ХАРИЕСА” ЕООД

 • БАНКОВ ОФИС

  гр. София
  Възложител: ПИРЕУС БАНК

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА

  гр. Съединение, Област Пловдив
  Възложител: Иван Костов

 • РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КЪСНО АНТИЧЕН ГРАД ”НИКОПОЛИС АДНЕСТУМ

  Община Гърмен
  Възложител Община Гърмен

 • КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ

  гр. Гоце Делчев
  Възложител: Л. Златинов

 • ХОТЕЛ ЕЛЕГАНТ

  гр. Банско
  Възложител: П. Яков

 • ХОТЕЛ ЕЛЕГАНТ ЛУКС

  гр. Банско
  Възложител: П. Яков

 • ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МС В „МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ”, „ЦЕХ ЗА PVC ДОГРАМА” И „КАФЕ – БАР”, ОФИСИ И НАДСТРОЙКА С ЕДИН ЕТАЖ ЗА „ШИВАШКИ ЦЕХ”

  с. Абланица, Община Хаджидимово
  Възложител: „ИНЕРТ – БЕТОН ТРАНСПОРТСТРОЙ” ООД

 • РАЗШИРЕНИЕ НА СЕВЕРНО КРИЛО – МАНАСТИР „СВ. ГЕОРГИ

  гр. Хаджидимово
  Възложител: Църковно Настоятелство

 • ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

  гр. Ловеч, Община Ловеч
  Възложител: Община Ловеч

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА

  гр. Петрич, Община Петрич
  Възложител: Г. Ангелов

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И АПЕРАТИВ

  гр. Банско

 • КОРЕКЦИЯ НА Р. МЕСТА

  Община Гоце Делчев
  Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, КЛОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 • ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА М. „КРЪСТОВА ВАДА – ИЗТОК” I-ВИ ЕТАП

  район „Лозенец”, гр. София
  Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА